Ευκλείδης Γ: Τεύχος 38

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 38
Περίοδος Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1993
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Λοιπά Άρθρα
Μετρήσεις της ικανότητας για τη λύση προβλημάτων
Στο άρθρο αυτό δίνεται μια προέκταση της μεθόδου μέτρησης της ικανότητας για τη λύση προβλημάτων μέσα από την οποία οδηγούμαστε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Επιπλέον παραθέτονται τα αποτελέσματα εφαρμογής της μεθόδου σε φοιτητές καθώς επίσης και κάποιες απαντήσεις σε σχόλια συναδέλφων.
Εμπέδωση Μαθηματικών εννοιών με προβλήματα της καθημερινής ζωής
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην αδυναμία των μαθητών να "μεταφράσουν"καθημερινά προβλήματα σε Μαθηματικές σχέσεις, να επεξεργάζονται τις σχέσεις αυτές και να δίνουν απαντήσεις στο πρόβλημα ή να παίρνουν αποφάσεις για κάποιες δραστηριότητες.
Δύο εναλλακτικές προτάσεις για το είδος και τη θέση του προβλήματος στα μαθήματα των Θετικών Επιστημών
Ο συγγραφέας παραθέτει δύο κύριους προβληματισμούς του. 1ον, αν η διδακτική της επίλυσης προβλημάτων πρέπει να αναφέρεται σε γενικές μεθόδους ή αν πρέπει να είναι δεμένη με τις ειδικές γνώσεις του τομέα στον οποίο αναφερόμαστε και 2ον, κατά πόσο το είδος και η θέση του προβλήματος στη σχολική διδασκαλία είναι τα κατάλληλα. Στη συνέχεια παρουσιάζει κάποιες εναλλακτικές προτάσεις σε ότι αφορά τους διδακτικούς χειρισμούς ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα των μαθητών να επιλύουν προβλήματα.
Λύση Προβλημάτων και Μαθηματική Εκπαίδευση
Στο συγκεκριμένο άρθρο ο συγγραφέας μελετά από διάφορες πλευρές το θέμα της λύσης προβλημάτων καταγράφοντας τις απόψεις του αλλά και σημαντικές απόψεις από τη διεθνή βιβλιογραφία. Έτσι δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: τι είναι πρόβλημα; ποιός είναι ο σκοπός της λύσης προβλημάτων στην πορεία της διδασκαλίας των μαθηματικών; και, πως οδηγούμαστε στη λύση ενός προβλήματος;
Ένας "Διδακτικός"Πυγμαλίωνας
Στην εργασία αυτή μελετώνται και αναλύονται οι συμπεριφορές των μαθητών που παρατηρούνται στο χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης. Εξετάζεται ακόμα ο ρόλος που παίζει η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο μάθημα των Μαθηματικών καθώς και ο πιθανός ρόλος της θεωρίας του "διδακτικού συμβολαίου"στο χώρο της διδακτικής των μαθηματικών.
Test με Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι κανόνες για τη σύνταξη των ερωτήσεων των test πολλαπλών επιλογών. Καταγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών καθώς και διάφοροι τύποι βαθμολόγησης αυτών των test.
Πλευρίωση και Επίδοση στα Μαθηματικά
Η εργασία αυτή είναι μια έρευνα που έχει στόχο τη διερεύνηση της συσχέτισης που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην πλευρίωση και την επίδοση στα Μαθηματικά. Από τα συμπεράσματα διαμορφώνεται η ιδέα οτι οι σαφώς δεξιοημισφαιρικοί και οι σαφώς αριστεροημισφαιρικοί έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες ως προς τις επιδόσεις τους. Τα συμπεράσματα αυτά επαληθεύονται στον πληθυσμό ενός σχολείου.
Τα αναθεωρημένα βιβλία των Μαθηματικών των Δ', Ε'και ΣΤ'τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται η σκοπιμότητα της αναθεώρησης των βιβλίων των Μαθηματικών του Δημοτικού και περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα καινούρια βιβλία από τα παλαιά.