Ευκλείδης Γ: Τεύχος 33-34-35

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 33-34-35
Περίοδος Μάρτιος-Δεκέμβριος 1992
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Λοιπά Άρθρα
Η εκπαίδευση στη σύγχρονη κοινωνία
Προβληματισμός πάνω σε γενικότερα θέματα της εκπαίδευσης σε συνάρτηση με τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη δομή και το χαρακτήρα της παγκόσμιας κοινωνίας.
Τα τεστ-Η ανάγκη της κατάλληλης επιλογής των ερωτημάτων, αλλά και της κατάλληλης μελέτης των απαντήσεων για την εξαγωγή άρθρων και πολύτιμων συμπερασμάτων.
Η μεγάλη σημασία και αξία που δόθηκε στα ΤΕΣΤ στις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.
Το σχολικό μαθηματικό βιβλίο: "Μια άλλη άποψη"
Ένα σχολικό βιβλίο δεν γράφεται εύκολα, δεν μπορεί να είναι πρωτότυπο και δεν κατορθώνει να εξαντλήσει το περιεχόμενο. Έτσι πρέπει να βελτιώνεται κάθε δύο τρία χρόνια με διορθώσεις, προσθήκες, περικοπές και αναδιάταξη της ύλης.
Το μάθημα της Αστρονομίας και η ουσιαστική εξοστράκιση του πνεύματος και της κατεύθυνσης για έρευνα από το σχολικό βιβλίο.
Το πνεύμα και η κατεύθυνση του σχολικού βιβλίου απέχουν πολύ από αυτά που προβάλλονται στα Αναλυτικά Προγράμματα σαν επιδιώξεις της Αστρονομίας στα Δημόσια Σχολεία.
Η αντίληψη που διαμορφώνεται για τα σύνολα μέσα απ'την λειτουργία τους στα σχολικά μαθηματικά
Ο ιδιαίτερος ρόλος που παίζουν συνολοθεωρητικές έννοιες, τεχνικές και συμβολισμοί στην παρουσίαση, στην διδασκαλία και στην κατανόηση των σχολικών Μαθηματικών
Η Ανάλυση μπροστά στο 2000. "Η διαμάχη μεταξύ συνεχών και διακριτών μαθηματικών"
Όταν διδάσκουμε ένα γνωστικό αντικείμενο πρέπει να στηριζόμαστε 1) στην ύλη που θα καλύψουμε 2) στους παιδαγωγικούς στόχους που θα υλοποιήσουμε
Βασικές Μαθηματικές γνώσεις νεοεισαγόμενων στα Τ.Ε.Ι.
Προπαρασκευαστικό μάθημα Μαθηματικών στο α'εξάμηνο. Λειτουργία φροντιστηρίων
Αξιολόγηση Μαθηματικών ικανοτήτων: Μία έρευνα στους νεοεισαγόμενους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι.Θ.
Εμπειρική έρευνα με υποκείμενα σπουδαστές του Α'εξαμήνου του Τ.Ε.Ι.Θ. με σκοπό τη χαρτογράφηση κεκτημένων μαθηματικών ικανοτήτων τους.
Η έρευνα για την ιστορία της Μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επισημάνσεις-Προοπτικές
Αποκάλυψη των δεσμών της σημερινής κατάστασης με το παρελθόν, τις ρίζες και την καταγωγή των σχολικών μαθηματικών, από τότε που οργανώθηκαν σε ξεχωριστό μάθημα.
Δημιουργία νέων μέσων: η ανάπτυξη ενός λογισμικού για τις ανάγκες μιας έρευνας
Η χάραξη γεωμετρικών σχημάτων με στόχο την παρατήρηση και την αναπαραγωγή των γεωμετρικών σχεδίων.
Οι μαθηματικές γνώσεις των τελειόφοιτων του Γυμνασίου.
Αναζήτηση των μαθηματικών γνώσεων των μαθητών κατά τη συμπλήρωση του κύκλου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Μια εφαρμογή αλυσίδας Marcov στη διαδικασία Πρόβλημα-Λύση
Εφαρμόζοντας μια Μαρκοβιανή αλυσίδα στη διαδικασία πρόβλημα-λύση πετυχαίνουμε να δώσουμε κάποια "μέτρα αποτελεσματικότητας"για τη διαδικασία αυτή.
Τα θεμέλια της σκέψης
Η μαθηματική παιδεία υποφέρει από έλλειψη ψυχολογικής και γνωσιολογικής θεμελίωσης.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατά το τελευταίο μισό του αιώνα μας
Ένα οδοιπορικό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.
Τα μαθηματικά στην Οικονομική και Πολιτική Επιστήμη
Οι εφαρμογές των Μαθηματικών στις Κοινωνικές Επιστήμες
Η Μαθηματική σκέψη των μαθητών του Γυμνασίου
Εμπειρική έρευνα με αντικείμενο τη διερεύνηση της μαθηματικής σκέψης των μαθητών του Γυμνασίου και των παραγόντων που την επηρεάζουν.
Ερευνητικές κατευθύνσεις στη διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια μιας συλλογικής προσπάθειας για τη ριζική αναμόρφωση της μαθηματικής μας εκπαίδευσης.
Προτάσεις για παιδευτική ενεργοποίηση των πνευματικών ικανοτήτων των μαθητών για τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών στη τάξη, ώστε να αυξηθούν ποσοτικά και να ανελιχθούν ποιοτικά τα αποτελέσματα που μπορεί να προσφέρει μια επιλεγμένη ύλη.