Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 10Α

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 10Α
Περίοδος 1969
Έτος Έκδοσης 1969
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Kennzeicnhung der Punkte der k-ordnung drei quf ebenen Bogen
On an embedding of a free product cyclic p-groups
On congruences in number-theory
Uber die heckesche wurzezahl
Sur l' inegalite de Gronwall
On oscillation and boundedness of solutions of nonlinear differential equations
The theory of beta transformation matrices
Du premier cas du theoreme de Fermat
In a dual-nuclear space, every bounded set is nuclear
Experiments with mixtures: An alternative to the {q, 3} and {q, 4} simplex-lattice designs
On the local isometric imbedding problem of 2-dimensional Riemannian manifolds in Euclidean space
On the Bernoulli Polynomials
On epsilon-interpolation and simultaneous approximation