Ευκλείδης Γ: Τεύχος 24

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 24
Περίοδος Ιανουάριος 1990
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Λοιπά Άρθρα
Όριο και Παραγώγιση
Γίνεται προσπάθεια μέσω παραδειγμάτων να γίνει κατανοητή η έννοια του ορίου και της παραγώγου.
Η Ζωή και το Έργο του Isaac Newton
Ομιλία του Ακαδημαϊκού Ν. Αρτεμιάδη για τη ζωή και το έργο του Isaac Newton.
Αριθμητική με το Νου και Αριθμητικοί Υπολογισμοί με Προσέγγιση.
Στο άρθρο αυτό επιχειρείται μια ανάλυση του αριθμητικού λογισμού με κύριο στόχο να καταδειχθεί ότι εκείνη η πλευρά του που θα μπορούσε να περιγραφεί με όρους "αριθμητική με το νου"και "αριθμητικοί υπολογισμοί με προσέγγιση"αξίζει μια σημαντική θέση στο πρόγραμμα διδασκαλίας της Αριθμητικής.
Οι Αριθμητικές Δραστηριότητες στο Βιβλίο Μαθηματικών της Α'Γυμνασίου.
Γίνεται μια αναδρομή στις βασικότερες αιτίες για τις οποίες υιοθετήθηκε η μεταρρύθμιση που εφαρμόστηκε στην Α'Γυμνασίου τη σχολική χρονιά 1987-1988.
Στατιστικές Δραστηριότητες στη Β'Γυμνασίου.
Εργασία που έγινε από μαθητές της Β'Γυμνασίου σε θέματα Στατιστικής εμφανίζει αξιόλογα και αξιοπρόσεκτα συμπεράσματα.
Τα Ανοικτά Προβλήματα και η Εφαρμογή τους στο Ελληνικό Σχολείο.
Το άρθρο αναφέρεται στο τι είναι ανοικτό πρόβλημα, ποιά η διαδικασία για την επίλυσή του, ποιά τα πλεονεκτήματα από την εργασία με ανοικτά προβλήματα.
Που να βρούμε το χρόνο;
Ο χρόνος για την διδασκαλία των Μαθηματικών στο σχολείο χωρίζεται περίπου σε δύο μέρη i) για εκμάθηση μαθηματικής θεωρίας ii) για εφαρμογές της θεωρίας. Ο Σατάλοφ βρήκε τη δυνατότητα να ελαττώσει κατά πολύ το χρόνο για εκμάθηση θεωρίας, ελευθερώνοντας σημαντικό μέρος του για επίλυση προβλημάτων και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.
Η Εξέλιξη του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κίνα.
Σ'αυτό το άρθρο παρουσιάζεται περιληπτικά η εξέλιξη του αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κίνα.