Ευκλείδης Γ: Τεύχος 20

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 20
Περίοδος Οκτώβριος 1988
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Ολοκλήρωμα
Επαγωγική και Εποπτική εισαγωγή στην έννοια του Ολοκληρώματος με τη βοήθεια των κλιμακωτών συναρτήσεων.
Για το Ολοκλήρωμα
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται οτι ο Riemann με τη βοήθεια προσεγγιστικής μεθόδου που δεν διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη του Αρχιμήδη, προσδιόρισε το εμβαδό ενός χωρίου. Τη διαδικασία της μεθόδου αυτής ο Riemann την ονόμασε ολοκλήρωση και τον αριθμό που προκύπτει ολοκλήρωμα. Στη συνέχεια το άρθρο ασχολείται με ορισμένα θέματα του Ολοκληρώματος Riemann.
Σχετικά με την Αύξηση της Βαθμολογίας στο Λύκειο μετά την Απόφαση Συνυπολογισμού των Βαθμών του Λυκείου στην Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Στην εργασία αυτή μελετώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση της βαθμολογίας των μαθητών στα Λύκεια. Συγκεκριμένα οι παράγοντες που εξετάζονται είναι η "περιοχή" (δηλ. η κοινωνική προέλευση του μαθητή), ο "καθηγητής" (δηλ. η αλλαδή των κριτηρίων αξιολόγησης), "το σύστημα" (δηλ. η θεσμική αλλαγή του 1979), "η κλάση" (δηλ. η ηλικία).
Στρατηγικές Διδασκαλίας
Στόχος του άρθρου αυτού είναι να δείξει πως η διδασκαλία των μαθηματικών βασίζεται σε κάποιες αρχές και οτι ειδικά σε δύο από αυτές δίνει περισσότερη έμφαση.
Το Θεώρημα Feuerbach
Στο άρθρο αυτό αποδεικνύεται το θεώρημα του Feuerbach που ισχύει στην Ευκλείδεια Γεωμετρία και δημοσιεύτηκε το 1822 από τον Feuerbach. Δηλαδή το θεώρημα: Ο κύκλος Euler ενός τριγώνου ΑΒΓ εφάπτεται εσωτερικά του εγγεγραμένου κύκλου και εξωτερικά των παραγγεγραμμένων κύκλων του τριγώνου.