Ευκλείδης Γ: Τεύχος 17

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 17
Περίοδος Δεκέμβριος 1987
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Κυλινδρικές Τομές
Κυλινδρικές Τομές. Εφαρμογές των Κυλινδρικών Τομών σε προβλήματα Φυσικής.
Μαθαίνουν τα παιδιά Μαθηματικά στο Γυμνάσιο;
Στατιστική έρευνα σε μαθητές, καθηγητές Γυμνασίων της Αργολίδας. Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα προτάσεις.
Η Ερμηνεία Γραφικών Παραστάσεων.
Προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη μεταφορά μιας συνάρτησης από την αλγεβρική γλώσσα στη γεωμετρία και αντίστροφα.
Η Θεωρία των Διανυσματικών Χώρων στις Γραμμικές Αναδρομικές Ακολουθίες 2ας Τάξης.
Μελέτη των αναδρομικών ακολουθιών x(n+2)=αx(n+1)+βx(n) για κάθε n που ανήκει στο Ν, α, β ανήκουν στο R* και του διανυσματικού χώρου που δημιουργούν. Ορισμός χαρακτηριστικής εξίσωσης και σχετικές εφαρμογές.
Γενικά και τοπικά στην Άλγεβρα και την Αναλυτική Γεωμετρία.
Το επίπεδο σαν χώρος που εξελίσσονται Μαθηματικά φαινόμενα. Το επίπεδο σαν σύνολο των μιγαδικών αριθμών και σαν σύνολο γραφημάτων συναρτήσεων από το R στο R.
Οι δάσκαλοι δραστηριοποιούνται και οι μαθητές δημιουργούν.
Εμπειρίες από το 16ο Συνέδριο των Βουλγάρων Μαθηματικών.
Συναρτησιακές Εξισώσεις
Λύσεις Συναρτησιακών εξισώσεων με τη μέθοδο της αντικατάστασης.
Οι Ερωτήσεις στη Διδασκαλία
Είδη, χαρακτηριστικά και στοιχεία για τη σύνταξη ερωτήσεων.
Αλληλογραφία
Οι μαθηματικές γνώσεις των μαθητών της Γ'Γυμνασίου. Παρατηρήσεις για τις περιοδικές συναρτήσεις.