Ευκλείδης Γ: Τεύχος 14

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 14
Περίοδος Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1986
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Λοιπά Άρθρα
Ολοκλήρωμα (Μια Διδακτική Προσέγγιση).
Στο άρθρο αυτό οι γνωστές έννοιες για τη διδασκαλία του Ολοκληρώματος διατάσσονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κατανοούνται ευκολότερα από τους μαθητές.
Εξερευνώντας την Εκθετική Συνάρτηση με Δεκαεξάχρονους.
Στο άρθρο αυτό δίδεται έμφαση στην ανάγκη για μια ενοποιημένη, διαισθητική προσέγγιση στις αριθμητικές και γεωμετρικές προόδους και την εκθετική συνάρτηση για τις ρητές τιμές της μεταβλητής.
Για μια Διδακτική-Δράση.
Εδώ γίνονται γενικές αναφορές στις παιδαγωγικές καινοτομίες που κατά καιρούς εφαρμόστηκαν στη Γαλλία. Ο εισηγητής του άρθρου μιλάει επίσης γι'αυτό που αποκαλεί Διδακτική-αντίδραση και τέλος αναφέρεται σε μια στρατηγική που αποκαλεί Διδακτική-δράση.
Περιοδικές Συναρτήσεις
Η μελέτη μιας περιοδικής συνάρτησης διευκολύνεται όταν γίνεται σ'ένα υποσύνολο μόνο του πεδίου ορισμού της. Το πόσο "μικρό"είναι αυτό το υποσύνολο εξαρτάται από αυτό που ονομάζουμε βασική περίοδο της περιοδικής συνάρτησης. Το κύριο πρόβλημα λοιπόν είναι κατά πόσο υπάρχει η βασική περίοδος. Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι περιοδικές πραγματικές συναρτήσεις, πραγματικής μεταβλητής με πεδίον ορισμού μη φραγμένο στο R σύνολο.
Οι Μαθηματικές γνώσεις των Μαθητών της Γ'Γυμνασίου.
Από έρευνα που έγινε σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών στη Δ. Αττική, διαπιστώθηκε οτι το ποσοστό των μαθητών που απορρίπτονται στην Α'Λυκείου είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό των άλλων τάξεων του Λυκείου. Στην εργασία αυτή γίνεται ανάλυση των αιτιών που δημιουργούν την κατάσταση αυτή και μετά τον εντοπισμό των αδυναμιών των μαθητών, προτείνονται μέτρα για τη θεραπεία του προβλήματος.
Μια Περίπτωση Ιστορικής Σύγχυσης στα Σχολικά Βιβλία Γεωμετρίας.
Αναφέρονται απόψεις που επικρατούν με δύο θεωρήματα της σχολικής γεωμετρίας που αποδίδονται στο Θαλή καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αμφισβήτηση. Διατυπώνονται ερωτήματα που διευκολύνουν το πέρασμα απ'την αμφισβήτηση στον προβληματισμό. Το σημείωμα καταλήγει στην επισήμανση οτι ο προβληματισμός όπως και η μεθόδευση για την απάντηση των ερωτημάτων είναι μια περίπτωση της αλληλεπίδρασης ιστορίας και διδακτικής των Μαθηματικών.
Ταυτότητα, Ισοδυναμία, Ισότητα
Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η επαναδιατύπωση με απλότητα του νοηματικού περιεχομένου της Ταυτότητας, Ισοδυναμίας και Ισότητας και στέκεται ιδιαίτερα στην Ισότητα, επιλέγοντας μέσα από τη σχολική πρακτική ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχούς ή αρνητικής υιοθέτησης του όρου.
Ένα Μακροχρόνιο κι Επαναλαμβανόμενο Λάθος στην Ιστοριογραφία των Μαθηματικών που Ενσωματώθηκε και στα Σχολικά Εγχειρίδια των Μαθηματικών.
Αναφέρεται στην εξέλιξη του συμβολισμού του αριθμητικού συστήματος στις διάφορες ιστορικές περιόδους.
Οι Γενικές Εξετάσεις και τα Θέματα των Μαθηματικών.
Στο σημείωμα αυτό διατυπώνονται μερικές σκέψεις πάνω στον τρόπο λειτουργίας των Γενικών Εξετάσεων αλλά και των θεμάτων των Μαθηματικών ειδικότερα.
Πίνακες, Ορίζουσες και Γραμμικά Συστήματα σε Σχέση με τη Διδασκαλία τους στο Λύκειο.