Ευκλείδης Γ: Τεύχος 13

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 13
Περίοδος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 1986
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Προέλευση και Εφαρμογές της Θεωρίας. Διδασκαλία των Μαθηματικών.
Η εργασία αυτή εκθέτει τις απόψεις που επικρατούν για τη σύνδεση της αφηρημένης θεωρίας των Μαθηματικών με παραδείγματα και εφαρμογές οπυ πηγάζουν από πραγματικές καταστάσεις και έχουν περιεχόμενο οικείο στους μαθητές. Υποδεικνύει ένα τρόπο προσέγγισης του θέματος μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένου παραδείγματος.
Περιοδικές Συναρτήσεις
Περιγράφονται και αναλύονται περιοδικά φαινόμενα στη φύση και τη ζωή. Ορίζονται οι μαθηματικές συναρτήσεις που περιγράφουν τα διάφορα φαινόμενα και αποδεικνύεται η περιοδικότητά τους.
Ιδεολογικές Τοποθετήσεις των Καθηγητών-Μαθηματικών Μ. Ε. για το Ρόλο του Μαθήματος και οι Ενδεχόμενες Επιδράσεις στο Σχολικό Βιβλίο των Μαθηματικών.
Ερευνώνται οι απόψεις των μαθηματικών της Μ. Ε. που έχουν επιδράσει στη διαμόρφωση των αντίστοιχων αναλυτικών προγραμμάτων ή σχολικών βιβλίων. Εξετάζεται η κοινωνικο-οικονομική προέλευση των καθηγητών και ιδιαίτερα των Φυσικομαθηματικών, οι στάσεις, αξίες και νοοτροπίες και συγκρίνονται με τις κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις.