Ευκλείδης Γ: Τεύχος 8

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 8
Περίοδος Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 1985
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Ένα νέο σχολικό βιβλίο
Βιβλίο Μαθηματικών για την Β'Λυκείου του Ε. Π. Λ. του κύκλου σπουδών "Άνθρωπος και Κοινωνία".
Σύγχρονες Θεωρητικές και Μεθοδολογικές τάσεις της Διδακτικής των Μαθηματικών και της Πληροφορικής στη Γαλλία.
Σφαιρική και σύντομη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στη Γαλλία στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών και της Πληροφορικής.
Τα μοντέρνα Μαθηματικά και τα Μαθηματικά στο μοντέρνο σχολείο.
Οι μελλοντικές ανάγκες κάνουν απαραίτητη τη μεταρρύθμιση στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
Μαθηματικά, Σπουδές και Έρευνα
Η αξιωματική παραγωγική οικοδόμηση και η αυστηρή μαθηματική γλώσσα.
Με αφορμή μια άσκηση του βιβλίου της Ανάλυσης της Γ'Λυκείου.
Σε ποιές περιπτώσεις υπάρχει η εφαπτομένη συνάρτησης στο σημείο x(0).
Τα θεωρήματα Veierstrass, Bolzano, Rolle και η δομή του R.
Απόδειξη της ισχυρής σύνδεσης που έχουν τα θεωρήματα των Weierstrass, Bolzano και Rolle με τη δομή του R ως ενός διατεταγμένου συνεχούς σώματος.
Εφαρμογές της θεωρίας των Πινάκων.
Η μεγάλη σημασία της θεωρίας των πινάκων σε διάφορα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας και τεχνολογίας.
Ο Ευκλείδης Γ'σας απαντά - Αλληλογραφία
Απαντήσεις σε ερωτήσεις και απορίες μαθηματικού περιεχομένου.