Ευκλείδης Γ: Τεύχος 7

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 7
Περίοδος Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 1985
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Προβλήματα Διδασκαλίας της Άλγεβρας στην Α'Λυκείου.
Προβλήματα Διδασκαλίας: Θεμελίωση αξιωματικά του R. Με κιβωτισμό θεμελιώνονται ιδιότητες των πραγματικών αριθμών. Ορισμός των τριγωνομετρικών συναρτήσεων με χρήση κανονικής απεικόνισης του R στον τριγωνομετρικό κύκλο.
Ασύμμετρα Ευθύγραμμα τμήματα και πως μας κάνουν τη ζωή δύσκολη.
Θεωρήματα σχετικά με Ασύμμετρα ευθύγραμμα τμήματα.
Ένα πρόβλημα διδακτικής των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση.
Στήριξη της καινούριας γνώσης στην προηγούμενη αποκτηθείσα εμπειρία και κατανόηση.
Εισαγωγή στη Θεωρία των Αριθμών.
Για τη φύση της επαγωγικής απόδειξης.
Οι γραμμοπράξεις και οι εφαρμογές τους.
Γραμμοπράξεις πινάκων και γραμμικά συστήματα.
Μια άλλη "προσέγγιση"στις τετραγωνικές ρίζες.
Μια εξήγηση του αλγορίθμου εξαγωγής τετραγωνικής ρίζας με προσέγγιση με έλλειψη ή υπεροχή της ζητούμενης ρίζας.
Η αξιωματική θεμελίωση του συνόλου των πραγματικών αριθμών και το θεώρημα του Rolle.
Από το αξίωμα του κιβωτισμού πώς προκύπτουν σημαντικά αποτελέσματα της μαθηματικής ανάλυσης όπως το θεώρημα του Rolle.
Ο Ευκλείδης Γ'σας Απαντά.
Ερωτήσεις και απορίες Μαθηματικού περιεχομένου.