Ευκλείδης Γ: Τεύχος 5

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Γ
Αρ. Τεύχους 5
Περίοδος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 1984
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Λοιπά Άρθρα
Πίνακες και Γραμμικές Απεικονίσεις
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να δείξει τη στενή σχέση των πινάκων και μιας κατηγορίας συναρτήσεων πολλών μεταβλητών που λέγονται γραμμικές απεικονίσεις
Μια εισαγωγή στο σώμα των μιγαδικών αριθμών
Απόδειξη της : ν ανήκει Ν* συνεπάγεται 6/(ν^3 - ν)
Παρατηρήσεις για το 2^(1/2)
Άρθρο που αναφέρεται στον άρρητο αριθμό 2^(1/2)
Παρατηρήσεις πάνω στη μέθοδο της επαγωγής
Μια συνέπεια του αξιώματος κιβωτισμού των πραγματικών αριθμών
Στόχος του άρθρου είναι να δοθεί μια ακόμα απόδειξη του θεωρήματος του Rolle, που στηρίζεται στο αξίωμα του κιβωτισμού των πραγματικών αριθμών
Γενίκευση, Ειδίκευση, Αναλογία
Το άρθρο αυτό είναι μετάφραση του δεύτερου Κεφαλαίου του περίφημου συγγράμματος "Mathematics and Plausible Reasoning"του G. Polya
Αξιοποιώντας τα λάθη των μαθητών μας στα Μαθηματικά για μια δημιουργική Διδασκαλία
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα λάθη που κάνουν οι μαθητές και παραμορφώνουν συστηματικά κάποιους μαθηματικούς τύπους
Οι μαθηματικές γνώσεις των αποφοίτων του Δημοτικού σχολείου: Μια ενδεικτική αξιολόγηση
Άρθρο που αναφέρεται στην κατανόηση και εμπέδωση των γνώσεων που οι μαθητές απόκτησαν στο Δημοτικό Σχολείο
Κοινές Δυσκολίες στο Λογισμό των Πιθανοτήτων
Άρθρο που αναφέρεται στην αναγνωρισιμότητα του ρόλου που παίζουν στην κοινωνία μας οι πιθανότητες και η στατιστική
Αυτές οι Mεταβλητές... Τι είναι;
Το άρθρο αναφέρεται στις δυσκολίες που έχουν οι μαθητές σε σχέση με τις μεταβλητές και δίνει υποδείξεις για το ξεπέρασμα τους
Ο Ευκλείδης Γ'σας απαντά