Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 08B

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 08B
Περίοδος 1967
Έτος Έκδοσης 1967
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Περιεχόμενα
Η ασυμπτοτική φύση λύσεων ταραγμένων γραμμικών συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων
On the asymptotic behavior of solutions of perturbed linear systems of ordinary differential equations
Ειδήσεις
Έκθεση πεπραγμένων έτους 1967