Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 08Α

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 08Α
Περίοδος 1967
Έτος Έκδοσης 1967
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Semi-simplicity of tensor products of topological algebras
On random flights
The zero divisors and the derivation ring of the group ring of a finite group
A rational twisted sextic with six inflexions which does not belong to a linear complex
On some mathematical aspects of an interplanetary flight (to Mars)
Spectrum and boundary of topological tensor product algebras
Lifting compatible with topologies
Note on the spectrum of topological inductive limit algebras
Une application de graphes aux plans d'experience
Die Lokalen verallgemeinerten Gauss'schen Summen