Ευκλείδης Α: Τεύχος 2

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους 2
Περίοδος Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1986
Έτος Έκδοσης 1986
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Πολιτισμός και Μαθηματικά.
Αριθμοί τετράγωνοι και τετραγωνική ρίζα αριθμού.
Παράλληλες ευθείες και οι ιδιότητές τους.
Για τη μέτρηση μεγεθών.
Το ύψος του τριγώνου.
Τα εμβαδά.
Εξισώσεις-ανισώσεις.
Μέθοδοι διαίρεσης πολυωνύμου με χ +/- α.
Η χρησιμότητα της παραγοντοποίησης.
Πρό(σ)κληση για αποδείξεις(Ι).
Πρόβλημα... πρόβλημα... πρόβλημα... κτλ.
Αποδείξεις για όλους σας.
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Η στήλη του Μαθητή
Αλληλογραφία
Λύτες