Ευκλείδης Α: Τεύχος 4

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους 4
Περίοδος Μάρτης-Απρίλης 1985
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνιμός.
Στο άρθρο αυτό δίνονται οι λύσεις των ασκήσεων που δόθηκαν στους μαθητές της Γ΄Γυμνασίου, οι οποίοι πήραν μέρος στον Π.Μ.Δ. της 9ης Νοεμβρίου 1985.
Μας χρειάζονται τα Μαθηματικά;
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι η μελέτη της μαθηματικής επιστήμης βοηθά στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της δημιουργικής φαντασίας, της μνήμης, του ορθού συλλογισμού. Έτσι αναπτύσσουν την αφηρημένη σκέψη, το κριτικό πνεύμα και τη γενικεύση.
¶ Τάξη. Διαιρετότητα.
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη διαιρετότητα. Εξετάζει πότε ένας ακέραιος θα είναι διαιρετός με 4, με 25, με 2 ή με 5 και με 3 ή 9.
Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί.
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο νόημα των προσημασμένων αριθμών, δηλ. θετικών και αρνητικών αριθμών, καθώς και για τις πράξεις πολλαπλασιασμό και διαίρεση των προσημασμένων αριθμών.
Ασκήσεις Επανάληψης.
Δίδωνται διάφορες αλγεβρικές και γεωμετρικές ασκήσεις.
Β΄Τάξη. Τα δεκαδικά κλάσματα και οι δεκαδικοί αριθμοί.
Στο άρθρο αυτό δίνονται ορισμοί και παραδείγματα δεκαδικών κλασμάτων και δεκαδικών αριθμών.
Διανύσματα
Στο άρθρο αναφέρονται ονομασίες και συμβολισμοί των διανυσμάτων καθώς και το άθροισμα αυτών.
Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις
Στο άρθρο αυτό δίδονται οι ορισμοί και εφαρμογές των τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Προτείνονται ασκήσεις γεωμετρίας και άλγεβρας για λύση και επανάληψη.
Γ΄Τάξη. Στοιχεία γραμμικού προγραμματισμού.
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις γενικές έννοιες του γραμμικού προγραμματισμού και τις εφαρμογές του.
Επιφάνειες και στερεά που παράγονται με την περιστροφή επιπέδων σχημάτων.
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται η περιστροφή διαφόρων επιπέδων σχημάτων γύρω από κάποια ευθεία κατά γωνία 360 μοιρών (πλήρης περιστροφή) και εξετάζεται τί στερεά σχήματα ή επιφάνειςδημιουργούνται κάθε φορά.
Ασκήσεις για Επανάληψη.
Δίδονται άλυτες ασκήσεις για επανάληψη.
Αποδείξεις για όλους σας.
Στο σημείωμα αυτό δίδονται δύο προτάσεις, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να αποδειχθούν τα παραδείγματα και οι ασκήσεις που ακολουθούν.
Τα θεωρήματα και προβλήματα της Γεωμετρίας.
Στο άρθρο αυτό αποδεικνύονται δύο θεωρήματα που χρησιμεύουν για τη λύση σχετικών γεωμετρικών προβλημάτων.
Πράξεις για αριθμητικά συστήματα (μη δεκαδικά) με τη βοήθεια πινάκων.
Αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, μπορούμε να κάνουμε στα μη δεκαδικά αριθμητικά συστήματα με τη βοήθεια πινάκων. Παραδείγματα πινάκων και πράξεων, δίδονται απ'το εννεαδικό σύστημα αρίθμησης.
Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Στο σημείωμα αυτό αναφέρονται έξυπνα προβλήματα για επεξεργασία από τους μαθητές.
Η στήλη του Μαθητή
Παρατηρήσεις και προβλήματα από μαθητές.
Η αλληλογραφία μας
Λύτες