Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 07Α

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 07Α
Περίοδος 1966
Έτος Έκδοσης 1966
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Books received
Generalisation des formules de Frenet
Sur la normabilite de certains espaces localment convexes separes
On the asymptotic relations between the solutions of two systems of ordinary differential equations
Le forme generale des equations des courbes de Bertrand
Equation vectorielle d'une courbe dont la courbure et la torsion satisfont a une relation algebrique
An adaptive control problem in discrete time
Some properties of differentiable structures defined by nilpotent operators of degree r
On some mathematical aspects of an interplanetary flight (to Mars)
Remarks on a paper of Ph. Hartman concerning the asymptotic behavior of the solution of almost-separable differential equations
Une condition necessaire et suffisante pour qu' une base de filtre sur L_s(E, F) ait une limite appartenant a L(E, F)
On a lie algebra of polynomials
A theorem on dimensions
The law of inertia (Traegheitsgesetz) for quadratic forms and a necessary and sufficient condition for a linear form to belong to the space spanned by a given system of linear forms
Two special categories of normal rectilinear congruences
An elementary lecture on continued fractions and their periods
Die galoisschen Gauss'schen Summen von Hasse