Ευκλείδης Α: Τεύχος 3

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους 3
Περίοδος Γενάρης-Φλεβάρης 1985
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Ο κομήτης του halley ξανάρχεται.
Στο σημείωμα αυτό γίνεται μία περιγραφή του κομήτη του halley και της πορείας του ανά τους αιώνες.
Εμείς και τα προβλήματα
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται προβλήματα που λύνονται με δύο τροπους με εξισώσεις και με ελεύθερη επινόηση.
Μας χρειάζονται τα μαθηματικά; Ορόλος τους στην τέχνη, την τεχνική και την τεχνολογία.
Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στο ρόλο που παίζουν τα μαθηματικά στην τέχνη, την τεχνική και την τεχνολογία.
Α΄Τάξη. Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί.
Στο άρθρο αυτό εισάγονται οι θετικοί και οι αρνητικοί αριθμοί, τα πρόσημα καθώς και η πρόσθεση των θετικών και αρνητικών σε όλες τις περιπτώσεις.
Λύσεις ασκήσεων 1ου τεύχους. Α΄Τάξη
Β΄Τάξη. Η ομοιότητα στην καθημερινή ζωή.
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην ομοιότητα των σχημάτων μετά από μια σμίκρυνση ή μεγέθυνση όπως στους χάρτες, στα σχέδια οικοπέδων και διαμερισμάτων αλλά και στα όμοια τρίγωνα και το λόγο ομοιότητας αυτών.
Αναλογίες
Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε διάφορα παραδείγματα αναλογιών και στα ανάλογα ποσά.
Γ΄Τάξη. Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων.
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται παραδείγματα γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων προτεινόμενες ασκήσεις και ερωτήματα πάνω στις συναρτήσεις, επίλυση συστημάτων πρωτοβαθμίων εξισώσεων με τη μέθοδο των οριζουσών αλλά και τη γραφική τους επίλυση και ασκήσεις πάνω στα συστήματα εξισώσεων.
Εμβαδά επιφανειών και όγκοι βασικών σχημάτων και χώρου.
Αποδείξεις για όλους.
Δίδονται μερικές προτάσεις, χωρίς τις αποδείξεις τους, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την απόδειξη παραδειγμάτων και ασκήσεων.
Τα θεωρήματα για τα προβλήματα της γεωμετρίας.
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται το θεώρημα της μεσοκαθέτου και οι εφαρμογές του.
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Στο σημείωμα αυτό αναφέρεται ένα διακοσμητικό σχέδιο και αποδεικνύεται ότι, σε πολλά σπουδαία καλλιτεχνικά έργα, ένα μεγάλο μέρος από την ομορφιά τους την οφείλουν στα Μαθηματικά.
Η στήλη του Μαθητή
Στο σημείωμα αυτό αναφέρονται διάφορες παρατηρήσεις των μαθητών σε μαθηματικά προβλήματα και τις λύσεις τους.
Η αλληλογραφία μας
Λύτες