Ευκλείδης Α: Τεύχος 2

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους 2
Περίοδος Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1985
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Μας χρειάζονται τα μαθηματικά ;
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ο ρόλος τον οποίον έπαιξαν και παίζουν τα μαθηματικά στην ανάπτυξη και θεμελίωση της Αστρονομίας, της Φυσικής και Χημείας, τις Φυσιογνωστικές και Οικονομικές επιστήμες αλλά και σε άλλες επιστήμες.
Εμείς και τα προβλήματα
Το άρθρο αυτό είναι συνέχεια του άρθρου 2, τεύχους 1, του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 85, και αναφέρεται στη λύση προβλημάτων με την αλγεβρική μέθοδο.
Οι παράλληλες στη ζωή μας
Το σημείωμα αυτό αναφέρει τη χρήση των παραλλήλων ευθείων στη ζωή μας. Τα παραδείγματα και τα σχέδια είναι επιλεγμένα για την Α Τάξη Γυμνασίου.
Φυσικοί αριθμοί και πρόσθεση
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται η έννοια των αριθμών και πως από το μέτρημα φτάνουμε στην πρόσθεση.
Μέτρηση ή μονάδες μέτρησης. (Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα)
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη μέτρηση των διαφόρων μεγεθών και στις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Αντιστοιχίες-Συναρτήσεις
Στο άρθρο αυτό και μέσα από απλά προβλήματα δίδεται η έννοια της συνάρτησης και της γραφικής παράστασης αυτής.
Θέματα για εξάσκηση στα εμβαδά
Αναφέρονται λίγα θέματα για εξάσκηση στα εμβαδά
Διήγημα: Από την αρχαία Αίγυπτο στο κόσμο του μέλλοντος
Στο άρθρο αυτό γίνεται σύγκριση των τρόπων λύσης ενός προβλήματος, που παριστάνεται ως μια εξίσωση με έναν άγνωστο, απο την εποχή της αρχαίας Αιγύπτου (πριν 3635 χρόνια) μέχρι σήμερα.
Η παραγοντοποίηση ή ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων
Στο άρθρο αυτό αναλύονται οι τρόποι παραγοντοποίησης διαφόρων αλγεβρικών παραστάσεων καθώς και οι σπουδαιότερες εφαρμογές της.
Για εξισώσεις ανωτέρου του πρώτου βαθμού
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ο αλγεβρικός τρόπος γραφής και η λύση ενός προβλήματος καθώς και η επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης αλλά και εξίσωσης βαθμού ανωτέρου του δευτέρου.
Αποδείξεις για όλους σας
Στο άρθρο αυτό δίδονται διάφορα θεωρήματα χωρίς απόδειξη, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να αποδειχθούν άλλα θεωρήματα.
Τα θεωρήματα και τα προβλήματα της γεωμετρίας
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται παραδείγματα και αποδείξεις θεωρημάτων, παραδείγματα αξιωμάτων και γεωμετρικών προβλημάτων καθώς και τρία άλυτα γεωμετρικά προβλήματα.
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Στο σημείωμα αυτό αναφέρονται ορισμένα προβλήματα που πρέπει να επεξεργαστούν οι μαθητές και να βρουν τη λύση τους.
Η στήλη του Μαθητή
Στη στήλη του μαθητή αναφέρονται προβλήματα που προτείνουν οι μαθητές καθώς και τα ονόματα των μαθητών που στέλνουν τις λύσεις των προβλημάτων.
Λύτες