Ευκλείδης Α: Τεύχος 1

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους 1
Περίοδος Σεπτέμβρης-Οκτώβρης 1985
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Μας Χρειάζονται Τα Μαθηματικά;
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ο σημαντικός ρόλος τον οποίο παίζουν τα Μαθηματικά σε άλλες επιστήμες στην τέχνη ή την καλλιτεχνική δημιουργία και στην τεχνολογία.
Εμείς και τα προβλήματα
Στο σημείωμα αυτό αναφέρονται διάφορα προβλήματα για την ¶ Γυμνασίου που για τη λύση τους χρησιμοποιείται η κατάλληλη μέθοδος σκέψης με σκοπό, όχι τόσο τη λύση του προβλήματος όσο, την εξάσκηση στη μέθοδο που θα μας οδηγήσει στη λύση.
Συστήματα Αρίθμησης
Στο σημείωμα αυτό περιγράφονται τα πιο εύχρηστα συστήματα αρίθμησης, η μετατροπή φυσικού αριθμού, από το δεκαδικό σε οποιαδήποτε άλλο σύστημα αλλά και από ένα σύστημα σε άλλο.
Συντεταγμένες
Στο σημείωμα αυτό, που είναι γραμμένο για τη Β. Τάξη Γυμνασίου, ορίζονται οι συντεταγμένες ενός σημείου καθώς και διάφορα παραδείγματα εμπέδωσης του μαθήματος.
Ρητοί αριθμοί και πράξεις με ρητούς
Στο σημείωμα αυτό αναφέρονται, για τη Β Τάξη Γυμνασίου, οι ρητοί αριθμοί και οι πράξεις με ρητούς.
Ισότητες τριγώνων
Στο σημείωμα αυτό δίδεται η υπόθεση και το συμπέρασμα για μερικά γεωμετρικά προβλήματα που έχουν σχέση με την ισότητα τριγώνων και ζητείται να γίνει η απόδειξη.
Όταν η τετραγωνική ρίζα δεν βγαίνει ακριβώς
Το άρθρο αυτό γράφτηκε για τους μαθητές της Γ Τάξης Γυμνασίου και είναι για μια πρώτη επαφή με τον άρρητο αριθμό και την ιδέα της προσέγγισης του με ρητούς.
Αλγεβρικές παραστάσεις-πολυώνυμα - Ασκήσεις που προτείνουμε
Προτεινόμενες ασκήσεις επί των αλγεβρικών παραστάσεων και των πολυωνύμων.
Αποδείξεις για όλους σας
Στο άρθρο αυτό, δίδονται μερικά γεωμετρικά σχήματα και επισημαίνονται μερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες τους (θεωρήματα) οι οποίες χρησιμοποιούνται για να αποδεικνύονται άλλες προτάσεις και ασκήσεις που προτείνονται.
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Στο σημείωμα αυτο αναφέρονται έξυπνες και διασκεδαστικές ιδέες, που προτείνονται από μαθητές του γυμνασίου, υπο μορφήν μαθηματικών προβλημάτων.
Γράμμα στους φίλους - Στήλη του μαθητή - Αλληλογραφία - Λύτες