Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 06IIB

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 06IIB
Περίοδος 1965
Έτος Έκδοσης 1965
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Η Κίνηση Τεχνητού Δορυφόρου εντός Ανθισταμένης Ατμόσφαιρας
Ανακατασκευή του Αρχαίου κειμένου στη Σικελική Δωρική Διάλεκτο Δεκαπέντε Θεωρημάτων του Αρχιμήδη, τα οποία σώζονται στα Αραβικά
Ολοκληρωτικές Παραστάσεις Γραμμικών Απεικονίσεων
Παρατηρήσεις επί της Μελέτης: <<Μια νέα Αναγκαία Συνθήκη για την Ύπαρξη λύσης της Εξίσωσης x^p+y^p=z^p του Fermat>>
Περί μιας Ισοτιμίας και περί ενός Πρακτικού Κανόνα για την Εύρεση της Ανώτατης Δύναμης του Πρώτου p της Διαίρεσης του Διωνυμικού Συντελεστή (Α/Β)
Περί των Ριζών μιας Κατηγορίας Ρητών Συναρτήσεων με Καθορισμένους πόλους
Γεωμετρικές δομές σε Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες
Ειδήσεις
Πεπραγμένα έτους 1965
Παροράματα