Ευκλείδης Α: Τεύχος 4

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους 4
Περίοδος Μάρτης-Απρίλης 1982
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Τα Μαθηματικά στα πρώτα χρόνια της ελεύθερης Ελλάδας
Στο σημείωμα αυτό αναφέρονται οι πρώτες εκδόσεις μαθηματικών βιβλίων τα πρώτα χρόνια της ελεύθερης Ελλάδας από την ιστορία των μαθηματικών.
Για την ¶ Τάξη. Γινόμενο φυσικών αριθμών και δυνάμεις.
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται το γινόμενο των φυσικών αριθμών, οι δυνάμεις, το γινόμενο ακεραίων και οι δυνάμεις ακεραίων, οι ιδιότητες των τεσσάρων πράξεων που διευκολύνουν τους υπολογισμούς καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις.
Για την Β'Τάξη. Λύσεις ακήσεων του προηγούμενου τεύχους.
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται το εμβαδό πολυγώνου και κύκλου, η ομοιότητα με το θεώρημα του Θαλή και τα ομόθετα και όμοια τρίγωνα, στοιχεία τριγωνομετρίας με τις βασικές τριγωνομετρικές έννοιες τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις και ταυτότητες και προτεινόμενες ασκήσεις.
Για τη Γ'Τάξη. Λύσεις ασκήσεων απ'το προηγούμενο τεύχος.
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα Πολύεδρα-στερεά εκ περιστροφής (πρίσματα, παραλληλεπίπεδα, πυραμίδες, κύλινδρος, σφαίρα) με ασκήσεις και εφαρμογές.
Για τη Γ'Τάξη. Η συνάρτηση του δεύτερου βαθμού (ως προς χ).
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια επανάληψη βασικών στοιχείων της συνάρτησης πρώτου βαθμού και μελετάται η συνάρτηση δεύτερου βαθμού με παραδείγματα και γραφικές παραστάσεις.
Προτείνουμε και... λύνουμε.
Εδώ δίδονται ασκήσεις στο χώρο της κλασσικής άλγεβρας.
Τα Μαθηματικά μας Διασκεδάζουν
Δίδονται απαντήσεις ασκήσεων απ'το προηγούμενο τεύχος και μερικά νέα προβλήματα.
Αλληλογραφία
Το φεγγάρι και το χηνάρι στον πλανήτη Σολάρις
Η συνέχεια στο μυθιστόρημα
Λύτες