Ευκλείδης Α: Τεύχος 3

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους 3
Περίοδος Γενάρης-Φλεβάρης 1982
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Η μαθηματική παιδεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης.
Στο άρθρο αυτό δίδεται μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης της μαθηματικής παιδείας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης.
Συστήματα αρίθμησης
Αναφέρεται η γραφή των φυσικών αριθμών σε διάφορα συστήματα αρίθμησης
Κάλυψη επιπέδου με κανονικά πολύγωνα.
Αναφέρονται τρόποι κάλυψης επιπέδου με κανονικά πολύγωνα.
Για την ¶ Τάξη. Τα κυρτά ευθύγραμμα επίπεδα σχήματα.
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα τρίγωνα, τα παραλληλόγραμμα, τα τραπέζια και τα κανονικά πολύγωνα.
Πίνακες
Εδώ αναφέρονται διάφοροι πίνακες, η πρόσθεση πινάκων και εφαρμογές.
Αξονική συμμετρία
Η αξονική συμμετρία και οι εφαρμογές της
Πρόσθεση και Αφαίρεση: Εφαρμογή ιδιοτήτων τησ πρόσθεσης και αφαίρεσης πάνω σε ευθύγραμμα τμήματα ή σε γωνίες
Γίνεται η εφαρμογή τωνιδιοτήτων τησ πρόσθεσης και αφαίρεσης στα ευθύγραμμα τμήματα ή σε γωνίες
Για τη Β'Τάξη: Λύσεις ασκήσεων προηγούμενων τευχών
Αναφέρονται επίσης εξισώσεις και ανισώσεις 1ου βαθμού με ασκήσεις, οι πραγματικοί αριθμοί με παραδείγματα, οι δεκαδικοί αριθμοί, οι άρρητοι ή ασύμμετροι αριθμοί, το θεώρημα του Πυθαγόρα και εφαρμογές.
Για τη Γ'Τάξη: Λύσεις ασκήσεων από προηγούμενα τέυχη
Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης εισαγωγή στην "απόδειξη", περί συναρτήσεων, συστήματα εξισώσεων και η λύση τους με γραφική παράσταση, ανισώσεις και η επίλυσή τους με γραφικές παραστάσεις, καθώς και άλλες προτεινόμενες ασκήσεις.
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Εδώ αναφέρονται προβλήματα που προτείνονται από μαθητές
Ουφ!
Μια καινούρια στήλη που φιλιδοξεί να σταθεί ανάμεσα στο πριν και το μετά των καθημερινών γεγονότων.
Το φεγγάρι και το χηνάρι στον πλανήτη Σολάρις
Η συνέχεια του μυθιστορήματος
Λύτες