Ευκλείδης Α: Τεύχος 2

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους 2
Περίοδος Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1982
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο
Αναφέροντας σελίδες από την Ιστορία των Μαθηματικών στο Βυζάντιο
Καρτεσιανές συντεταγμένες και Καρτεσιανό γινόμενο
Στο άρθρο αυτό δίδεται η ερμηνεία των διατεταγμένου ζεύγους, των Καρτεσιανών συντεταγημένων και του Καρτεσιανού γινομένου
Για την Α'τάξη: Λύσεις ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα βασικά γεωμτερικά σχήματα και η γένεσή τους με κίνηση, τα βασικά επίπεδα σχήματα, η γωνία και η γένεσή τους με την περιστροφή, ο κύκλος και η περιφέρεια, καθώς και οι μονάδες μήκους επιφάνειας, όγκου, χρόνου, μάζας και γωνίας ή τόξου.
Για τη Β'τάξη: Πρόταση και προτασιογενετικός τύπος
Αναφέρονται προτάσεις αληθείς, ψευδείς, προτασιακός τύπος με δύο μεταβλητές. Δίδονται επίσης οι διμελείς σχέσεις και τα είδη τους.
Για τη Β'τάξη: Εμβαδόν μιας επιφάνειας
Στο σημέιωμα αυτό αναλύεται το εμβαδό μιας επιφάνειας, τα ισοδύναμα σχήματα, το εμβαδό ρομβοειδούς.Αναφέρονται επίσης και οι ασκήσεις που προτείνονται
Για τη Γ'τάξη: Ταυτότητες, Ανάλυσηπολυωνύμου σε γινόμενο (παραγοντοποίηση), ευθείες και επίπεδα στο χώρο, εισαγωγή στην απόδειξη, το ψευδοορθογώνιο τρίγωνο
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται παραδείγματα και εφαρμογές ταυτοτήτων, ανάλυση πολυωνύμου σε γινόμενο παραγόντων, παράλληλα επίπεδα, ευθεία κάθετη σε επίπεδο και επίπεδα κάθετα σε μια ευθεία
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Προβλήματα που δίδονται από μαθητές και λύνονται από μαθητές
Το φεγγάρι και το χηνάρι στον πλανήτη Σολάρις
Μυθιστόρημα
Ουφ!
Μια καινούρια στήλη που φιλιδοξεί να σταθεί κάπου ανάμεσα στο πρίν και το μετά των καθημερινών γεγονότων.
Κάλυψη επιπέδου με κανονικά πολύγωνα