Ευκλείδης Α: Τεύχος 3

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους 3
Περίοδος Γενάρης-Μάρτης 1981
Έτος Έκδοσης -
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Ελεύθερα Μαθήματα
Η ενότητα αυτή αναφέρεται πως υψώνουμε ένα κλάσμα σε δύναμη, δυνάμεις που έχουν βάση ρητό αριθμό και κλασματικές αριθμητικές παραστάσεις σε δύναμη.
Σελίδες από την Ιστορία των Μαθηματικών. Τα Μαθηματικά στην Αθηνά τον 5ο π.Χ. αιώνα.
Αναφέρονται οι σοφοί της εποχής εκείνης που έγιναν εστία της μαθηματικής γνώσης και εξέλιξης καθώς και πολλά από τα επιτεύγματά τους.
Για την ¶ Τάξη. Αξονική Συμμετρία. κ.λ.π.
Στην ενότητα αυτή αναφέρονται η αξονική Συμμετρία, τα διανύσματα και η πρόσθεση και αφαίρεση των Αριθμών.
Για τη Β'Τάξη. Συναρτήσεις-Αναλογίες.
Εδώ αναφέρονται οι συναρτήσεις και οι αναλογίες, η ισότητα και η ομοιότητα των σχημάτων και προτεινόμενες ασκήσεις.
Για την Γ'Τάξη. Καθετότητα στο Χώρο.
Στην ενότητα αυτή αναφέρονται: η ευθεία κάθετη προς επίπεδο και οι ιδιότητες της, τα συστήματα εξισώσεων πρώτου βαθμού και οι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων.
Τα Μαθηματικά μας Διασκεδάζουν.
Αναφέρονται απαντήσεις σε προβλήματα από τα προηγούμενα τεύχη και μερικά νέα προβλήματα.
Λύτες