Ευκλείδης Α: Τεύχος 5

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Ευκλείδης Α
Αρ. Τεύχους 5
Περίοδος Μάιος-Ιούνιος 1980
Έτος Έκδοσης 1981
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης -
Γλώσσα -
Διαίρεση Προσημασμένων αριθμών.
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται η διαίρεση στους θετικούς και αρνητικούς αριθμούς καθώς και οι ιδιότητες αυτής.
Μετασχηματισμοί στο χώρο (παραδείγματα).
Στο σημείωμα αυτό δίδονται παραδείγματα μετασχηματισμών προτύπων στις εικόνες και απεικονίσεις κομματιών του χώρου.
Για την ¶ Τάξη. Διαιρετότητα.
Στο άρθρο αυτό μελετάται η διαιρετότητα και δίδονται ασκήσεις στα κλάσματα για περισσότερη εξάσκηση.
Για τη Β΄Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων απ'το προηγούμενο τεύχος.
Στο άρθρο αυτό δίδονται ασκήσεις για τα διανύσματα, δίδονται δύο λυμένα προβλήματα και οι μεταβολές και η έννοια της συνάρτησης (Β'Μέρος)
Για τη Γ'Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων απ'το προηγούμενο τεύχος.
Στην ενότητα αυτή δίδονται ασκήσεις γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων, συστήματα εξισώσεων 1ου βαθμού και συστήματα εξισώσεων μιας 1ου και μιας 2ου βαθμού και προτεινόμενες ασκήσεις στους πραγματικούς αριθμούς, στις πράξεις πολυωνύμων, στις ταυτότητες, στην εύρεση υπολοίπου χωρίς διαίρεση, στις παραγοντοποιήσεις, στις ρητές παραστάσεις και στα συστήματα.
Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν
Απαντήσεις σε ασκήσεις από το προηγούμενο τεύχος
Η αλληλογραφία μας
Λύτες