Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 06ΙΙΑ

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 06ΙΙΑ
Περίοδος 1965
Έτος Έκδοσης 1965
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης ΕΜΕ
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Remarks on the Structure of Spaces of generalized Random Variables
Physical Problems Discussed Mathematically
Books Received