Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: Τεύχος 05B

Στοιχεία Τεύχους
Περιοδικό Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
Αρ. Τεύχους 05B
Περίοδος 1964
Έτος Έκδοσης 1964
Σχολικό Έτος -
ISSN -
Ιδιοκτήτης EME
Γλώσσα Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική
Εξώφυλλο-Εσώφυλλο
Περιεχόμενα
Δύο νέοι μέθοδοι για τον εντοπισμό των ριζών των πολυωνύμων μιάς μεταβλητής
Η αρμονία των πρώτων αριθμών
Στατιστική μελέτη επί της εξελίξεως των τηλεφωνικών συνδέσεων ολοκλήρου της Ελλάδος
Παρατηρήσεις και διορθώσεις
Αντιστοιχία των σημείων δυο καμπυλών
Περί των επιπέδων ετερογραφιών και των συνεταιρισμένων ομογραφιών
Βιβλιοκρισία
Ειδήσεις
Πεπραγμένα
Παροράματα