Εισήγηση 66: Αξιοποιώντας τα κίνητρα και τις στρατηγικές μάθησης στη διδασκαλία των μαθηματικών

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 66
Συγγραφέας Φωτεινή Παρασκευά, Μαρία Νικολακάκη, Χαρά Μπούτα
Αρχ. Σελίδα 681
Τελ. Σελίδα 692
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12