Εισήγηση 58: Μοντέλα και Μαθηματικά: Δύο Όψεις του Ίδιου Νομίσματος

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 58
Συγγραφέας Εμμ. Νικολουδάκης, Εμμ. Χουστουλάκης
Αρχ. Σελίδα 597
Τελ. Σελίδα 607
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11