Εισήγηση 47: Αποδείξεις στο Λύκειο ? και το Γυμνάσιο;

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 47
Συγγραφέας Ιωάννης Μοσχοβάκης
Αρχ. Σελίδα 486
Τελ. Σελίδα 486
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1