Εισήγηση 46: Οι στάσεις των δασκάλων της Στ'Δημοτικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών: μια ερευνητική προσέγγιση

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 46
Συγγραφέας Μαρία Νικολακάκη
Αρχ. Σελίδα 474
Τελ. Σελίδα 485
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12