Εισήγηση 17: Η διδασκαλία των μαθηματικών της κρυπτογραφίας

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 17
Συγγραφέας Θεοδόσιος Τσιάκης, Γεώργιος Στεφανίδης
Αρχ. Σελίδα 160
Τελ. Σελίδα 165
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6