Εισήγηση 15: Ένα διακριτό δυναμικό οικονομικό σύστημα και το μαθηματικό του μοντέλο

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 15
Συγγραφέας Ηλίας Αργυρόπουλος
Αρχ. Σελίδα 147
Τελ. Σελίδα 154
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8