Εισήγηση 3: Συστήματα, Θεωρία ελέγχου και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 3
Συγγραφέας Νικόλαος Καρκανιάς
Αρχ. Σελίδα 19
Τελ. Σελίδα 19
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1