Εισήγηση 2: Χαιρετισμός του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 2
Συγγραφέας Γρηγόρης Καλογερόπουλος
Αρχ. Σελίδα 17
Τελ. Σελίδα 18
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2