Εισήγηση 0: Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Μ.Ε.

Από τα πρακτικά του 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης -
Συγγραφέας Θεόδωρος Εξαρχάκος
Αρχ. Σελίδα 9
Τελ. Σελίδα 14
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2