Εισήγηση 2: Ομιλία Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων

Από τα πρακτικά του 3ου Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Τα διδακτικά βιβλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 2
Συγγραφέας Αντώνης Τρίτσης
Αρχ. Σελίδα 11
Τελ. Σελίδα 16
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6