Εισήγηση 66: Μαθηματικά και τεχνικός πολιτισμός

Από τα πρακτικά του 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Τα μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 66
Συγγραφέας Θωμάς Ο. Πρίφτης
Αρχ. Σελίδα 749
Τελ. Σελίδα 751
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3