Εισήγηση 62: Η «Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών». Ένας προβληματισμός.

Από τα πρακτικά του 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Τα μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 62
Συγγραφέας Δόρτσιος Κωνσταντίνος
Αρχ. Σελίδα 732
Τελ. Σελίδα 733
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2