Εισήγηση 60: Στατιστικά διαγράμματα με τη βοήθεια Η/Υ: ένα εργαλείο απεικόνισης και διερεύνησης φαινομένων στο σύγχρονο κόσμο

Από τα πρακτικά του 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Τα μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 60
Συγγραφέας Γεώργιαννη Χρυσάνθη, Καλλιγάς Χάρης
Αρχ. Σελίδα 717
Τελ. Σελίδα 721
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2