Εισήγηση 57: Στοιχειώδης θεωρία των χορδών και υπερχορδών (Elementary theory of Strings and Superstrings)

Από τα πρακτικά του 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Τα μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 57
Συγγραφέας Καρτσακλής Αναστάσιος
Αρχ. Σελίδα 678
Τελ. Σελίδα 684
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7