Εισήγηση 51: Για την σχέση των Μαθηματικών με τις άλλες επιστήμες και την τέχνη.

Από τα πρακτικά του 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Τα μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 51
Συγγραφέας Παναγόπουλος Δημήτρης
Αρχ. Σελίδα 618
Τελ. Σελίδα 623
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6