Εισήγηση 26: Μια εφαρμογή δυναμικού συστήματος στα οικονομικά.

Από τα πρακτικά του 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Τα μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 26
Συγγραφέας Λέων Κώστας, Μπενέκη Χριστίνα
Αρχ. Σελίδα 319
Τελ. Σελίδα 327
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9