Εισήγηση 10: Ένα διδακτικό εργαλείο για τη μάθηση της Θεωρίας Πιθανοτήτων με χρήση ιστορικών προβλημάτων.

Από τα πρακτικά του 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Τα μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 10
Συγγραφέας Σκουμπουρδή Χρυσάνθη, Καλαβάσης Φραγκίσκος
Αρχ. Σελίδα 141
Τελ. Σελίδα 150
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10