Εισήγηση 1: Βαβυλωνιακά Μαθηματικά. Ανακάλυψη, αποκρυπτογράφηση, χρονολόγηση και τρόποι ερμηνείας των βαβυλωνιακών μαθηματικών κειμένων.

Από τα πρακτικά του 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Κριτική και Σχεδιασμός της Ελληνικής Μαθηματικής Παιδείας
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 1
Συγγραφέας Θεόδωρος Εξαρχάκος
Αρχ. Σελίδα 7
Τελ. Σελίδα 45
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31

Σελ. 32

Σελ. 33

Σελ. 34

Σελ. 35

Σελ. 36

Σελ. 37

Σελ. 38

Σελ. 39