Εισήγηση 1: Προσφώνηση της κ. Ελένης Γλύκατζη-Αρβερέλ από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γ. Δάσιο

Από τα πρακτικά του 9ου Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Γλώσσα και σκέψη στην Μαθηματική Παιδεία
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 1
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 5
Τελ. Σελίδα 5
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1