Εισήγηση 5: Διδακτική σχέση αναλυτικής και Ευκλείδειας γεωμετρίας

Από τα πρακτικά του 8ου Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Σύγχρονες τάσεις στη Μαθηματική Παιδεία και Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 5
Συγγραφέας Ε. Χαριτίδης, Κ. Θεοδωρόπουλος, Δ. Παπίστας, Ι. Σταμάτης, Γ. Μπουλέκος, Γ. Σταύρακας
Αρχ. Σελίδα 43
Τελ. Σελίδα 50
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8