Εισήγηση 21: Τα διλήματα που αντιμετωπίζει ο δάσκαλος και η επιμόρφωση του στα μαθηματικά

Από τα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Μαθηματική Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 21
Συγγραφέας Α. Μπούφη
Αρχ. Σελίδα 184
Τελ. Σελίδα 189
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6