Εισήγηση 14: Η αναγκαιότητα παιδαγωγικής κατάρτισης των καθηγητών των Μαθηματικών της Μ.Ε. Τρόποι για την οργάνωση της.

Από τα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Μαθηματική Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 14
Συγγραφέας Γ. Παπάς
Αρχ. Σελίδα 108
Τελ. Σελίδα 116
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9