Εισήγηση 12: Απαραίτητη η παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών.

Από τα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Μαθηματική Εκπαίδευση
Στοιχεία Εισήγησης
Συνέδριο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
Αρ. Εισήγησης 12
Συγγραφέας -
Αρχ. Σελίδα 96
Τελ. Σελίδα 98
Γλώσσα Ελληνική

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3